Polityka prywatności REGIA

Aplikacja mobilna REGIA spółki państwowej Valstybės įmonė Registrų centras (dalej – Registrų centras) przestrzega zasad polityki prywatności oraz aktów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności. Zasady polityki prywatności (dalej – Polityka) określają zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Dane osobowe to informacja o użytkowniku: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu.

Zainstalowana w urządzeniu aplikacja mobilna może korzystać z informacji zapisanych na tym urządzeniu. W przypadku, gdy w usługach zostały umieszczone linki do stron internetowych innych firm i usług, wobec których zastosowanie mają własne zasady polityki prywatności, Registrų centras nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innych podmiotów i poleca zapoznać się z ich treścią.

Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, nie korzystaj z naszych usług.

Gromadzimy dane następującej treści:

  • - Dane logowania. Korzystając z aplikacji mobilnej REGIA, należy poprzez złożenie podpisu elektronicznego potwierdzić swoją tożsamość, wówczas REGIA przesyła dane identyfikacyjne użytkownika
  • - Dane lokalizacji. Jeśli na mapie zostało oznaczone miejsce wypadku, nie łączymy tych informacji z danymi lokalizacji. Podczas korzystania z oferowanych przez aplikację mobilną usług i funkcji lokalizacji dane o lokalizacji są przesyłane do Registrų centras jedynie w celu uzyskania prawidłowych informacji.


REGIA wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • 1. Dane osobowe są wykorzystywane w celu świadczenia usług, zarządzania zapytaniami użytkowników, otrzymywania wiadomości lub zapewniania w inny sposób funkcjonalności oraz bezpieczeństwa oferowanych produktów i usług, identyfikacji użytkowników, jednocześnie zapobiegając ewentualnym oszustwom i innym nadużyciom.
  • 2. Nie udostępniamy danych osobowych innym firmom.
  • 3. Nie sprzedajemy lub w inny sposób nie ujawniamy danych osobowych naszych użytkowników osobom trzecim, o ile nie wymaga tego prawo. Nie prowadzimy własnej działalności marketingowej lub podobnej działalności wspólnie z partnerami, np. operatorami sieci komórkowej. Upoważnione osoby trzecie nie mają prawa wykorzystywać danych osobowych do innych celów. Wymagamy ścisłego przestrzegania tej polityki i stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.
  • 4. Wymieniamy się danymi osobowymi (oprócz nr. PESEL) użytkowników z upoważnionymi osobami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług na platformie aplikacji mobilnej REGIA.


Podejmujemy wszelkie środki w celu ochrony danych osobowych. Prywatność i bezpieczeństwo to główne aspekty tworzonych i świadczonych przez nas usług. Stosujemy wszelkie środki administracyjne, fizyczne i elektroniczne mające na celu ochronę i zabezpieczenie informacji przed nielegalnym dostępem lub jej ujawnieniem. Korzystamy z oprogramowania „Secure Sockets Layer” (SSL), którego zadaniem jest zaszyfrowanie informacji wprowadzonej przez użytkownika i przechowywanie jej w tej wersji. Ponadto, ograniczamy dostęp do naszych baz danych, w których są gromadzone dane osobowe. Dlatego też dostęp do nich posiadają jedynie osoby upoważnione, które deklarują uzasadnioną potrzebę pozyskania takich informacji.

Registrų centras jest zarządcą danych osobowych swoich użytkowników. W przypadku pytań dotyczących prowadzonej przez Registrų centras polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem: Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, Litwa.