• DLA MIESZKAŃCÓW

  DLA MIESZKAŃCÓW
  REGIA – to okno zawsze otwarte dla mieszkańców, w którym można szybko i łatwo uzyskać zrozumiałą informację o działalności samorządów oraz przyjętych przez nich decyzjach.
  Za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Regia” na mapie oznacz lokalne problemy lub potrzeby: obszary, na które samorząd powinien zwrócić szczególną uwagę i zadbać o nie, sytuacje awaryjne, problemy z nawierzchnią.
  Na mapie REGIA mieszkańcy zawsze znajdą informację o interesujących ich nieruchomościach, adres i wartość wyszukiwanego obiektu oraz działające w nim przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje.
  Pobierz
  DLA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH
  INFORMACJA O OBIEKCIE
  ADRES
  WARTOŚĆ
  DZIAŁAJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA I ORGANIZACJE
  Usługi dla biznesu
  Usługi dla instytucji państwowych
  WYPRÓBUJ MAPĘ REGIA
 • DLA BIZNESU

  DLA BIZNESU
  Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać mapę REGIA jako narzędzie reklamy własnej działalności, które pomoże skierować ewentualnych klientów do punktu sprzedaży poszukiwanych towarów lub usług.
  Narzędzia serwisu REGIA zapewniają możliwość tworzenia oraz dystrybuowania usług biznesowych. REGIA – to niezastąpiony pomocnik przedsiębiorców przygotowujących i okazujących instytucjom rządowym lub inwestorom projekty budowy i rozwoju terytorialnego. Dla płacących podatki od nieruchomości pomocne będą mapy wartości podatkowych opracowane na podstawie najnowszych wyników masowej wyceny nieruchomości.
  Użytkownicy REGIA mają możliwość nabycia danych z rejestrów zarządzanych przez Centrum Rejestrów, wyników analizy rynku nieruchomości oraz inne dane.
  DANE Z REJESTRÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ CENTRUM REJESTRÓW
  DANE ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI
  MAPY WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Usługi dla mieszkańców
  Usługi dla instytucji państwowych
 • DLA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH

  Uwzględniwszy potrzeby samorządu, urzędnicy mogą tworzyć oraz publikować dane i informacje na temat:
  DLA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH
  Planowania przestrzennego:
  o przygotowanych i przygotowywanych dokumentach planistycznych (plany ogólne i szczegółowe).
  Rekreacji i turystyki
  o bazie noclegowej, zakładach gastronomicznych, miejscach rozrywki, ścieżkach rowerowych i dla pieszych, muzeach itd.
  Innych ważnych obiektów publicznych:
  o placówkach edukacyjnych i medycznych, budynkach sakralnych, ośrodkach kultury, miejscach handlowych, bankach itd.
  Infrastruktury technicznej i transportu:
  o stacjach kolejowych i autobusowych, przystankach transportu miejskiego, stacjach paliw, parkingach, warsztatach samochodowych itd.
  Gospodarowania odpadami:
  o pojemnikach na odpady, oczyszczaniu ścieków, inwentaryzacji azbestu itd.
  Innych ważnych obiektów publicznych:
  o obronie cywilnej, ochronie przeciwpożarowej, funduszu mieszkaniowym, dokumentacji budowy, nieruchomości na sprzedaż, administrowanych lokalach mieszkalnych, pozwoleniach na reklamę i ewentualnych powierzchniach reklamowych, drogach publicznych, terenach zieleni oraz wielu innych kwestiach.
  Usługi dla mieszkańców
  Usługi dla biznesu